Talking stick of Spreekstok

Meer informatie over spreekstokken of talking sticks kun je vinden op mijn andere website: www.spreekstok.nl. Hieronder een korte introductie:

Indiaans gebruik

Een spreekstok, talking stick of praatstok is een oud gebruik van verschillende Noord Amerikaanse Indianenstammen. Het werd gebruikt als er een belangrijke beslissing genomen moest worden. De stamoudste nam als eerste het woord en leidde het gesprek in. Dan legde hij de talking stick in het midden en kon iedereen hem nemen om zijn zegje te doen. Met de stok in handen kon je alles, op een nette manier, zeggen wat je wilde. Niemand mocht je in de rede vallen, vragen stellen of badinerend reageren. Als je klaar was, dan legde je de stick weer in het midden zodat iemand hem kon nemen. De stamoudste luisterde goed naar ieders woorden en meningen. Als ieder die dat wilde zijn of haar zegje had gedaan, dan nam de stamoudste de stok weer in handen en vertelde wat, na alle meningen gehoord te hebben, zijn (of de) beslissing was.

De spreekstok werd ook gebruikt bij ruziënde kinderen. Ze werden tegenover elkaar gezet en het kind met de spreekstok in handen mocht, weer op een nette manier, zeggen wat hij of zij op het hart had. Als het kind het gevoel alles te hebben gezegd wat het wilde, dan gaf hij de stok aan het andere kind. Zo ging de stok heen en weer tussen de kinderen totdat ze zich beiden volledig gehoord voelden en de ruzie voorbij was.

Erg verbindend en helend om op deze manier een dialoog aan te gaan en je te uiten en gehoord te worden. Tegelijkertijd leer je ook open te staan voor de gevoelens en meningen van de ander(en).

Bedrijven, gezinnen en in de klas

Tegenwoordig wordt de spreekstok niet alleen bij de Indianen gebruikt. Het heeft zijn weg bij ons westerlingen gevonden. In talloze bedrijven en gezinnen, tijdens trainingen en spreekgroepen wordt de spreekstok gebruikt.

In de winkel op deze site kun je de spreekstokken bekijken en aanschaffen.

 

 


Klik op de naam van de spreekstok voor meer informatie. U wordt dan meegenomen naar de winkel waar u de spreekstok kan bekijken.